“มะเร็งเต้านม” มัจจุราชหมายเลข 1 ของผู้หญิง

หญิงไทยเป็นแชมป์มะเร็งเต้านม เหตุจากพันธุกรรม การกินฮอร์โมนทดแทน และอาหารไขมันสูงและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น อ้วน หรือเคยฉายแสงบริเวณเต้านม เตือนใช้ฮอร์โมนทดแทนต้องปรึกษาแพทย์และหมั่นตรวจเช็กเต้านม เผยนวัตกรรมยาช่วยยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตแม้พบในระยะลุกลาม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับที่ 1 ซึ่งพบมากในผู้หญิงไทย อย่างไรก็ดี อย่าเพิ่งตกใจ เพราะแพทย์ได้กล่าวย้ำว่าเป็นได้ก็หายได้ หากตรวจพบก่อนในระยะแรก และได้รับการรักษาอย่างถูกหลัก แต่ถึงแม้จะเป็นระยะที่ลุกลาม การรักษาตามมาตรฐานจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะช่วยยืดอายุและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ พันโทนายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข ปฏิคม ของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมะเร็งเต้านมว่าโรคนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยจากภายในจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรม หรือกรรมพันธุ์ โดยเฉพาะหากมีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุน้อย (อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี)
ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิง เช่น การรับประทานยาฮอร์โมนเสริมในวัยหลังหมดประจำเดือน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มได้ถึง 2-4 เท่า แต่หากจำเป็นต้องรับประทานยาฮอร์โมนเสริมในวัยหลังหมดประจำเดือน ก็ควรหมั่นตรวจเช็กเต้านมด้วยตนเอง และไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจเช็กเต้านม และตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีเอกซเรย์เต้านม หรือแมมโมแกรม
นอกจากนี้ จะพบว่าความอ้วนยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น จึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะอ้วน
ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่การมีประวัติได้รับการฉายแสงบริเวณทรวงอก หรือบริเวณเต้านมมาก่อน โดยเฉพาะคนไข้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือด หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในตอนเด็ก
พันโทนายแพทย์ไนยรัฐ ยังกล่าวต่ออีกว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองและจากแพทย์ ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอ็กซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้สูงถึง 33 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือหากตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกได้ก่อน และได้รับการรักษาตามมาตรฐานจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth