ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมๆกับการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภายในศูนย์แห่งนี้มีฐานการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐานการเรียนรู้ด้วยกัน อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่ดูราวกับมายากลสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆ

ต่อด้วยฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่จะมีวิทยากรคอยบรรยายและมีนิทรรศการเกี่ยวกับกาแล็กซีและจักรวาลเหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน ส่วนใครที่อยากรู้กันอย่างเต็มอิ่ม ที่ศูนย์ฯ ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ เช่น ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ค่ายสิ่งประดิษฐ์ 3 วัน 2 คืน ค่ายพลังงาน 2 วัน 1 คืน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand