“สุวพันธุ์” เข้มกวดขันพระด้าวด้าวแฝงตัวหาประโยชน์ในไทย

“รมต.ประจำสำนักนายกฯ”จี้ “ผอ.พศ.” กระตุ้น “สำนักพุทธจังหวัด” ทำงานเชิงรุกกวดขันพระนอกรีต ระบุ “ตำรวจพระ” เข้ม สางปมพระต่างด้าวแฝงหาประโยชน์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  กล่าวว่า สำหรับงานด้านพุทธศาสนา ตนได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และมอบแนวทางให้แล้ว

ว่า ต้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ทำงานเชิงรุก คือการเข้าไปติดตามช่วยเหลือและสนับสนุน ดูแลกิจการของวัดและคณะสงฆ์ในต่างจังหวัดอย่างรวดเร็วทั่วถึง และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้ แก้ไขตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกันยังให้สำนักพุทธฯ ไปหารือกับคณะสงฆ์ที่มีคณะกรรมการดำเนินการรับผิดชอบตามแผนปฏิรูปประเทศ 6 ด้านนำเรื่องนี้การปกครอง สมบัติของวัด การศึกษาและเผยแผ่ไปดำเนินการ และต้องเดินหน้าต่อในเรื่องการปฏิรูป เมื่อถามว่าการยกร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อใดนั้น นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวถูกส่งให้คณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความเห็นชอบในทิศทางที่เสนอมาสามารถเดินหน้าต่อไป คาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews