อธิบดีกรมชลฯ ยืนยันน้ำท่วมภาคกลางไม่สูงกว่านี้อีกแล้ว-อีก 7 วันน้ำเริ่มลด

อยุธยา 28 ต.ค.- อธิบดีกรมชลประทาน ชี้น้ำที่ท่วมภาคกลาง ถือเป็นระดับสูงที่สุดแล้ว ยืนยันไม่ท่วมสูงกว่านี้แน่นอน และอีก 7 วัน น้ำจะเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 ต.ค.) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางมาตรวจสอบสภาพน้ำท่วม และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเขต อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ชี้แจงถึงผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาว่า ในพื้นที่ อ.บางปะอิน ถูกน้ำท่วมบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน เกือบ 6,000 หลังคาเรือน
จากนั้น อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำที่ท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ถือเป็นระดับน้ำที่สูงที่สุดแล้ว และน้ำจะไม่ท่วมสูงไปกว่านี้อีกแน่นอน โดยในอีก 7 วัน มั่นใจว่าน้ำที่ท่วมจะเริ่มลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงว่า การบริหารจัดการน้ำในปีนี้ ต้องการควบคุมพื้นที่น้ำท่วมให้อยู่ในวงจำกัด และไม่ต้องการให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมทุกพื้นที่ โดยบางทุ่งที่อยู่ติดแม่น้ำ จะเห็นว่ามีประตูน้ำอยู่ แต่กรมชลประทานปิดประตูน้ำไว้ เพื่อป้องกันน้ำเข้าทุ่ง เนื่องจากทุ่งดังกล่าวมีระดับต่ำกว่าระดับแม่น้ำ เมื่อถึงเวลาน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำในทุ่งจะไม่สามารถไหลลงแม่น้ำได้ และจะท่วมขังในทุ่งต่อไปอีกนาน เช่น ทุ่งบ้านแป้ง
ส่วนพื้นที่ทุ่งของ อ.บางปะอิน ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการรับน้ำ แต่หากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนเห็นว่า มีบางทุ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นแก้มลิงได้ ก็ต้องทำประชาคม เพื่อรับฟังเสียงของชาวบ้านก่อนเช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.