News Update

News in Asia

This content shows Simple View

Travel News

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน

เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีงานบุญราศีวัดสองคอน จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบุญราศี มรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 Continue reading เชียงของ

อำเภอเชียงของเป็นที่ตั้งของท่าเรือบั๊ค จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อที่ว่าการอำเภอเชียงของ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และค่าธรรมเนียม 30 บาท ค่าผ่านด่านลาว 90 บาท หรือใช้พาสปอร์ต (ไม่ต้องทำวีซ่า) Continue reading ถ้ำกระแซ

หากถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของกาญจนบุรี ต้องมีชื่อของ “ถ้ำกระแซ” เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแน่นอน เพราะถ้ำกระแซแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายมรณะอันเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวกาญจนบุรีไม่มีวันลืมเลือน ในอดีตเชื่อกันว่าถ้ำกระแซเคยเป็นที่พักของเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ดังนั้นเมื่อมาเยือนถ้ำกระแซแล้ว ควรเริ่มด้วยการแวะสักการะขอพรหลวงพ่อถ้ำกระแซพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่คนท้องถิ่นบริเวณนั้นให้ความเคารพนับถือ จากนั้นชวนกันไปเดินชมวิวบนสะพานถ้ำกระแซซึ่งเป็นสะพานไม้เลียบหน้าผามีความยาวกว่า 450 เมตร และปิดท้ายด้วย การเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์บนเส้นทางรถไฟสายมรณะยาว 400 เมตร และเส้นทางสายนี้ยังได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อยที่สวยที่สุดเลยทีเดียว
Continue reading 
top